Homenatge a

Rosa Maria Mestre i Carola

Ciutat de Mallorca 1875-1972

Església d’el Vivero, 27 de febrer a les 19:00 h

Raquel Llera – soprano

Alejandro Bals – baix

Helena Blanco – violí

M. Victòria Cortès – piano

Joan Círia – presentador

 

PROGRAMA

Ave Maria per cant                    R. Mestre

Gloria Patris per cant                    R. Mestre

Pare Nostre per cant                    R. Mestre

Despierta negro “La tabernera del puerto”        P. Sorozábal

El majo discreto                    E. Granados

La ondina per piano sol                R.Mestre

Ave Maria                        J.S. Bach-C. Gounod

La serenata per cant, violí i piano            R. Mestre